ladytalk : دروازه ورود جنوب کشور به خراسان رضوی بدون رئیس تعزیرات/ گناباد رئیس مستقر تعزیرات نیاز دارد

در انجمن بانوان ladytalk.ir مطلب دروازه ورود جنوب کشور به خراسان رضوی بدون رئیس تعزیرات/ گناباد رئیس مستقر تعزیرات نیاز دارد مشاهده می کنید
گروه استان‌ها- تعزیرات حکومتی در گناباد، رئیس ندارد و مسئول این نهاد در تربت حیدریه مستقر و هفته‌ای یکبار به گناباد سرکشی می‌کند.
ممنون بابت بازدید از سایت ladytalk.ir