ladytalk : فاصله معنادار پلیس آمریکا در کشتار و سرکوب مردم در میان کشورهای جهان

در انجمن بانوان ladytalk.ir مطلب فاصله معنادار پلیس آمریکا در کشتار و سرکوب مردم در میان کشورهای جهان مشاهده می کنید
پلیس آمریکا در کشتار و سرکوب مردم کشورش در میان کشورهای توسعه یافته جهان با فاصله بسیار زیاد در صدر ایستاده است.
ممنون بابت بازدید از سایت ladytalk.ir